A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ямпільська районна рада

Ініціатива Ямпільської районної ради підтримана

Дата: 01.03.2018 13:30
Кількість переглядів: 707

                                                                                                                              

 

 

ЯМПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

28.02.2018                                                                        Ямпіль

 

Про заснування районної премії

для обдарованих дітей та молоді

Ямпільського району у сфері освіти,

культури, фізичної культури та спорту

 

З метою стимулювання дітей та молоді на досягнення високих результатів у таких галузях як освіта, культура, фізична культура та спорт, створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованих дітей та молоді, розвитку їх інтересів, схильностей та обдаровань, керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Заснувати районну премію для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту.

2. Установити, що районна премія для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту виплачується одноразово дітям у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень (без врахування оподаткування), молоді - 5000 (п'ять тисяч) гривень (без врахування оподаткування) за рахунок коштів районного бюджету Ямпільського району на відповідний бюджетний період.

3. Затвердити Положення про призначення та виплату районної премії для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту, що додається.

4. Затвердити Положення про комісію з призначення кандидатів на отримання районної премії для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту, що додається.

5. Виконавчому апарату районної ради забезпечити розміщення цього рішення на офіційному веб-сайті Ямпільської районної ради  протягом 10 днів з дня його прийняття.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, молоді, освіти та культури.

 

Голова                                                                                  О.К.Губар

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення двадцять четвертої сесії

Ямпільської районної ради сьомого скликання

28.02.2018

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про призначення та виплату районної премії для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту

 

1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати районної премії для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту (надалі – Премія).

Премія - це одноразова грошова допомога для підтримки обдарованих дітей та молоді, яка надається з метою заохочення за їх високі досягнення, та спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих результатів у таких галузях як освіта, культура, фізична культура та спорт, розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності.

2. Для цілей цього Положення наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

обдаровані діти – особи віком від 14 до 18 років, які постійно проживають у Ямпільському районі, та досягли значних успіхів у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорті, про що свідчать відповідні документи, нагороди тощо;

обдарована молодь – особи віком від 18 до 30 років, які постійно проживають у Ямпільському районі, та досягли значних успіхів у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорті, про що свідчать відповідні документи, нагороди тощо.

3. Кандидатами на нагородження Премією можуть бути обдаровані діти та молодь:

3.1. У сфері освіти:

особи, які стали переможцями, призерами обласних олімпіад, Всеукраїнських та Міжнародних, турнірів, конкурсів, змагань, фестивалів, які мають офіційний статус;

особи, які мають високий рівень розвитку інтелектуальних здібностей;

особи, які мають високі  досягнення в  літературній діяльності;

особи, які мають високі досягнення в художній діяльності: вокальній,  сценічній, декоративно-прикладному мистецтві.

3.2. У сфері культури:

особи, які стали переможцями та лауреатами Обласних, Всеукраїнських та  Міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають офіційний статус;

 особи, які мають публікації власних творів окремими збірками та/або публікації у престижних виданнях (видання всеукраїнського або міжнародного масштабу);

особи, які мають високі досягнення в художній діяльності: вокальній,  сценічній, декоративно-прикладному мистецтві.

3.3. У сфері фізичної культури та спорту:

 особи, які стали переможцями та призерами Всеукраїнських та Міжнародних чемпіонатів, турнірів, конкурсів, змагань, які мають офіційний статус;

особи, які мають високі досягнення у спортивній діяльності.

4. Кандидати на призначення Премії висуваються державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами району в особі їх керівників, які  приймають відповідне рішення один раз  на рік за наявності високих результатів в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорті.

Клопотання про нагородження подаються державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами району до відділу освіти, молоді та спорту  Ямпільської районної державної адміністрації (у сфері освіти, фізичної культури та спорту) та до відділу культури і туризму Ямпільської районної державної адміністрації (у сфері культури) з відповідним пакетом документів.

5. Переможці визначаються на засіданні комісії з призначення кандидатів на отримання Премії (далі – Комісія), після подання відповідних матеріалів відділами, які зазначені у пункті 4 даного Положення.

7. Для призначення Премії до Комісії подається подання, у якому зазначається прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, найменування посади і місця роботи (навчання), рівень досягнення кандидата, особисті якості, назви нагород за останні три роки (без скорочень). До подання додаються такі документи:

7.1 для кандидата у сфері освіти:

копію свідоцтва про народження (паспорт);

копію картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копії дипломів, почесних грамот, посвідчень,  нагород, подяк, сертифікатів тощо за зайняті призові місця;

7.2 для кандидата у сфері культури:

копію свідоцтва про народження (паспорт);

копію картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копії дипломів, почесних грамот, посвідчень,  нагород, подяк, сертифікатів тощо за зайняті призові місця;

збірки власних творів та/або престижне видання, у якому опубліковані власні твори;

7.3 для кандидата у сфері фізичної культури та спорту:

копію свідоцтва про народження (паспорт);

копію картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копії дипломів, почесних грамот, посвідчень,  нагород, подяк, сертифікатів тощо за зайняті призові місця;  

копії посвідчень майстра, або кандидата в майстри спорту, розрядної книжки тощо.

8. Комісією до розгляду не приймаються документи з недоліками (які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 6 цього Положення), про що зазначаються у протоколі засідання Комісії. Зазначені документи протягом 5 днів повертаються особам, що їх направили з поясненнями та рекомендаціями щодо усунення недоліків.

9. Не висуваються на здобуття Премії особи, які є стипендіатами більш високого рівня (обласного, всеукраїнського).

10. Для призначення Премії у кожному наступному році документи подаються до Комісії до 1 серпня поточного року.

11. За результатами конкурсу Комісія виносить свої пропозиції щодо кандидатів на призначення Премії та надає їх до виконавчого апарату Ямпільської районної ради та до Ямпільської районної державної адміністрації у формі подання.

12. На підставі подання Комісії  виконавчий апарат Ямпільської районної ради та Ямпільська районна державна адміністрація готують проект спільного розпорядження голови районної ради та голови районної державної адміністрації про призначення Премії та нагородження подяками.

14. Премія виплачується на підставі спільного розпорядження голови районної ради та голови районної державної адміністрації, враховуючи подання Комісії, що призначає грошову винагороду.

15. Премія виплачується за рахунок районного бюджету Ямпільського району на відповідний рік.

16. Премія виплачується не більше чим одній особі на рік по кожній номінації  (обдаровані діти – одна особа на рік,  обдарована молодь – одна особа на рік).

17. Особа може отримати Премію тільки один раз на три роки.

18. Фінансування виплати Премії здійснюється через перерахування коштів на особистий картковий рахунок отримувача Премії або уповноваженої особи, відкритий у банківській установі України державної форми власності. 

19. Лауреати нагороджуються почесними подяками голови районної ради та голови районної державної адміністрації в урочистій обстановці під час проведення заходів, приурочених до Дня незалежності України.

20. Положення вступає в дію з моменту його прийняття та діє до прийняття нового положення.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення двадцять четвертої сесії

Ямпільської районної ради сьомого скликання

28.02.2018

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з призначення кандидатів на отримання районної премії для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з призначення кандидатів на отримання районної премії для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту (далі – Комісія) є органом, створеним спільним розпорядженням голови районної ради та голови районної державної адміністрації, який розглядає надані документи кандидатів на призначення Премії, та визначає преміалістів.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Завданням Комісії є розгляд наданих документів кандидатів на призначення премії Ямпільської районної ради для обдарованих дітей та молоді Ямпільського району у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту (далі – Премія).

1.4. Комісія не є юридичною особою.

 

2. Порядок утворення комісії

2.1. Персональний склад Комісії затверджується  спільним розпорядженням голови районної ради та голови районної державної адміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. До складу Комісії входять представники державних органів, органів місцевого самоврядування.

2.2. У разі необхідності склад Комісії може поновлюватися за поданням її голови чи заступника позапланово шляхом внесення змін до спільного розпорядження голови районної ради та голови районної державної адміністрації.

2.3. Комісія утворюється у кількості не менше дев'яти осіб.

2.4. До складу Комісії можуть входити громадяни України, які постійно проживають, працюють на території Ямпільського району або є вихідцями з Ямпільського району.

2.5. У разі, якщо на розгляд Комісії представлено кандидата, який є близьким родичем члена Комісії, такий член комісії втрачає право голосу при визначенні кандидатів на здобуття Премії.

2.6. Членство в Комісії є добровільним. Оплата праці членів комісії не передбачена.

 

3. Повноваження Комісії

3.1. Повноваження Комісії починаються з дня прийняття спільного розпорядження голови районної ради та голови районної державної адміністрації.

3.2. Комісія:

здійснює постійний моніторинг у сфері освітянського, спортивного та культурного життя дітей та молоді району, відстежує кращих кандидатів для нагородження;

визначає кандидатів на призначення Премії на підставі наданих документів;

проводить голосування щодо присудження Премії;

вносить пропозиції щодо грошового розміру та кошторису видатків на проведення конкурсу щорічно;

сприяє оприлюдненню лауреатів Премії в місцевих ЗМІ;

розглядає звернення, заяви і скарги з питань об'єктивності присудження премії;

систематично інформує громадськість про свою діяльність та про прийняті рішення;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

3.3. Комісія має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

запрошувати на свої засідання кандидатів на отримання премії та керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, громадських організацій, гуртків, спортивних секцій тощо, які висували кандидатів.

 

4.Організація роботи Комісії

4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови та проводяться у міру потреби.

4.2. Засідання Комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини складу Комісії.

4.3. Засідання Комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

4.4. Засідання комісії веде голова Комісії або його заступник.

4.5. На засіданні Комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

4.6. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Право голосу мають виключно члени Комісії. При однаковій кількості голосів членів Комісії, поданих під час голосування, приймається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії.

4.7. У разі, якщо жоден з претендентів на нагородження Премією не набрав необхідної кількості голосів, Премія не присуджується нікому.

4.8. На підставі протоколу засідання Комісії оформляється подання голові районної ради та голові районної державної адміністрації, яке повинно містити: найменування комісії, назву рішення, дату його прийняття, порядковий номер, мотивувальну частину. У поданні вказується прізвище, ім'я, по батькові преміаліста (ів), його дата народження та ідентифікаційний номер.

 

5. Звітність Комісії про роботу

5.1. В кінці кожного року комісія представляє звіт про використання коштів та про свою роботу постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, молоді, освіти та культури.

5.2. Звіт розглядається на засіданні постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, сім’ї, молоді, освіти та культури.

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь