Ямпільська районна рада
Ямпільський район, Сумська область

Діяльність депутатів районної ради

Інструкція

щодо проведення звітування депутатів

районної ради перед виборцями

Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

Як бачимо, дана норма чітко не визначає строку та форми звітування депутатів місцевої ради, а також не конкретизує особливості звітування депутатів залежно від системи їх обрання та, відповідно, виборців, які їх обирають. Не розкриває законодавство і порядок звітування депутатів перед громадськими об’єднаннями.

Практика, в тому числі судова, свідчить про те, що депутати місцевої ради дійсно звітують по різному. Одні оприлюднюють звіти у засобах масової інформації, інші - звітують лише на засіданні ради, ще інші – на відкритій зустрічі з громадянами. І кожен із обранців вважає таку форму звітування правильною. Суди визначають, що дійсний зміст звітування депутатів полягає у публічному оголошенні їхніх звітів на загальних зборах громадян – відкритих зустрічах із громадою. Тому, для доброчесного депутата, який буде звітувати, для виборців, які захочуть знати, що робить для них їхній обранець, оприлюднюємо інструкцію про звітування депутатів місцевих рад.

 

1. Визначення строків здійснення звітування.

Встановлення строків звітування депутатів районної ради не залежить від рішення окремого депутата, адже відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» орієнтовні строки проведення таких звітів перед виборцями визначає сама рада. Отже, рішенням двадцятої сесії Ямпільської районної ради сьомого скликання від 27.10.2017 «Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями» визначені орієнтовні строки проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями протягом  листопада-грудня 2017 року.

 

2. Повідомлення громадян про час і місце звітування депутата.

Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті районної ради, веб-сайті місцевої ради в окремій рубриці для звітів депутатів. Таким чином, ознайомитися з цими повідомленнями може кожен громадянин.

Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Не слід забувати і про комунальні підприємства, які можуть розповсюдити листівки з повідомленням на території виборчого округу, житлові будинки якого обслуговують.

Час звітування слід обирати зручний для громадян з будь-яким соціальним статусом (наприклад, позаробочий час чи обідню пору робочого дня).

Те саме стосується і місця звітування. Зазвичай, депутати звітують у місцевій раді, проте, якщо депутат має намір звітувати перед виборцями свого виборчого округу, що розташований в іншій частині населеного пункту, то звітувати в цьому приміщенні недоцільно.

 

3. Вимоги до змісту звіту депутата місцевої ради.

 Частина 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

 

Діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано.

Яку інформацію слід зазначати у цьому пункті? Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) - пункт 2 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», інформацію про виконані доручення районної ради чи голови районної ради (пункт 3 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Пункт 3 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад») до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

 

Про роботу депутата у виборчому окрузі.

Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій, винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1частини 2 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

 

Про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.

Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів.

Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

 

Про доручення виборців свого виборчого округу.

Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.

 

4. Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.

Чіткіше положення щодо інформування ради описано у частині 6 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

У зв’язку з цим, у рішенні двадцятої сесії Ямпільської районної ради сьомого скликання від 27.10.2017 «Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями»  зазначено, що депутатам районної ради до 15 січня 2018 року поінформувати районну раду про результати обговорення звітів, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу районної ради та її органів, а також про доручення, дані депутатам у зв’язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою.

 Інформацію депутата за результатами свого звітування в подальшому буде розглянуто на засіданні постійної комісії районної ради з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою.

 

5. Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах.

 У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. Джерела оприлюднення цієї інформації аналогічні до тих, де розміщують інформацію про час і місце проведення звіту ­- це місцеві друковані засоби масової інформації, веб-сайт ради та місцевих депутатів, інші Інтернет-ресурси.

 

Загальні поради щодо формулювання усіх звітів: не слід узагальнювати інформацію, вживати не конкретні вирази (наприклад, «посприяв», «є певні результати» тощо), уникати наведення чітких цифрових даних. Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата. Звітуйте щиро і весело, а не сухо і формалізовано ("для галочки").

 

Отож, процедуру звітування депутатів місцевої ради врегульовано чинним законодавством. Але практика звітування серед усіх депутатів низька або практично відсутня. Від чого це залежить? Мабуть, від особистих переконань та бажань самого депутата.

Пам'ятайте, що звітувати потрібно не лише перед виборами. І звіти - це не елемент самовихваляння, а здоровий і адекватний діалог із тими, хто делегував вам право приймати рішення від імені громади.

 

Шановні депутати! Закликаємо вас прозвітувати у 2017 році. А запропонована інструкція допоможе Вам у цьому.

 

P.S. У разі порушення зазначених положень законодавства місцевими обранцями їх бездіяльність оскаржується в суді.

 

Діяльність депутатів Ямпільської районної ради за підсумками 2016 року

Успішна організація роботи місцевої ради як колегіального органу влади неможлива без вдосконалення діяльності кожного окремого депутата. Тільки забезпечення цього елементу функціонування представницького органу місцевого самоврядування дозволить забезпечити успішну роботу всієї системи.

Згідно з п. 4 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано.

Так, протягом 2016 року 8 депутатів (Леонтенко С.М.,Лящевський В.М., Панченко І.А. – партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»; Лесняк В.Г. – «Рідне місто»; Соломко О.О. – Радикальна партія; Тахтай О.О. - «Українське об’єднання патріотів-«Укроп»;Чудеса С.А., Губар О.К.-  партія «Воля народу») не пропустили жодного пленарного засідання сесій районної ради, 2 депутати пропустили по 1 засіданню з поважних причин (Бойчунь В.О. – «Воля народу»; Обуховська В.І. – ВО «Батьківщина»); 1 депутат (Косенко О.В.-ВО «Батьківщина») пропустив 3 засідання, так як брав участь у проведенні антитерористичної операції, 1 депутат (Палагин І.М. – «Опозиційний блок») не був присутній на жодному засіданні.

Відвідування депутатами Ямпільської районної ради

сесій та постійних комісій районної ради за 2016 рік

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість проведених

сесій - 9;

 

кількість відвідувань

Кількість проведених

засідань постійних комісій районної ради

Кількість відвіду-

вань засідань

постійних комісій районної ради

1

Бойчунь Вадим Олександрович

8

20

14

2

Васютенко Ольга Володимирівна

6

10

7

3

Ворона Володимир Васильович

6

11

10

4

Губар Ольга Костянтинівна

9

не член комісій

не член комісій

5

Давидов Володимир Іванович

5

20

8

6

Демченко Марина Борисівна

7

11

10

7

Деркач Ірина Володимирівна

6

10

8

8

Звоник Валентина Василівна

4

11

7

9

Ігнащенко Петро Васильович

5

9

7

10

Козуб Віталій Володимирович

4

11

3

11

Косенко Олександр Васильович

6

20

12

12

Леонтенко Світлана Миколаївна

9

20

20

13

Лесняк Валентин Григорович

9

20

15

14

Лящевський Володимир Михайлович

9

11

10

15

Образ Віктор Володимирович

7

9

6

16

Обуховська Валентина Іванівна

8

10

9

17

Палагин Ігор Миколайович

-

9

-

18

Панченко Ірина Анатоліївна

9

20

20

19

Посохов Олег Борисович

6

10

6

20

Прохоренко Юрій Іванович

7

9

7

21

Рябухін Олександр Юрійович

2

20

8

22

Соломко Ігор Олександрович

6

10

7

23

Соломко Олександр Олександрович

9

20

20

24

Тахтай Олександр Остапович

9

10

9

25

Чудеса Світлана Анатоліївна

9

9

9

26

Штанюк Олександр Миколайович

6

10

7

 

Відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, кожен депутат поряд з роботою в раді, комісіях, повинен також регулярно проводити прийом виборців, періодично зобов’язаний звітувати про свою роботу і виконання своїх передвиборних обіцянок.

Існування зворотнього зв’язку „виборець–депутат” забезпечується через обов’язок кожного депутата здійснювати прийом виборців, розглядати і вирішувати питання, підняті у зверненнях громадян до них, організовувати виконання даних їм виборцями доручень, періодично інформувати про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь депутатів в організації виконання таких доручень.

Кожен депутат повинен визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний (не рідше одного разу на місяць) прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення оперативного вирішення таких звернень.

Після виборів депутатів у 2015 році головами місцевих рад було погоджено щомісячні прийоми депутатів районної ради, обраних у відповідних округах та закріплених (перші номери у виборчих списках).

За інформаціями місцевих рад, депутатів протягом 2016 року депутатами Ямпільської районної ради було проведено 229 прийомів громадян, де розглянуто 190 питань.

Зокрема, у розрізі місцевих рад:

Прийом громадян

депутатами Ямпільської  районної ради за 2016 рік

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце проведення

Кількість прийомів

Кількість звернень

Дружбівська міська рада

 

1

 Демченко

 Марина Борисівна

міська рада

9

5

2

 Звоник

 Валентина Василівна

міська рада

12

1

3

 Образ

 Віктор Володимирович

міська рада

9

4

4

 Обуховська

 Валентина Іванівна

міська рада

12

1

5

Палагин

Ігор Миколайович

міська рада

5

1

6

Рябухін

Олександр Юрійович

міська рада

9

4

Ямпільська селищна рада

 

7

Косенко

Олександр Васильович

селищна рада

-

-

8

Соломко

Ігор Олександрович

селищна рада

-

-

9

Соломко

Олександр Олександрович

селищна рада

-

-

10

Чудеса

Світлана Анатоліївна

Ямпільська райдержадміністрація,

кабінет №12

5

8

11

Штанюк

Олександр Миколайович

селищна рада

-

-

Свеська селищна рада

 

12

Лесняк

Валентин Григорович

селищна рада

8

20

13

Панченко

Ірина Анатоліївна

селищна рада

9

18

14

Посохов

Олег Борисович

селищна рада

12

12

Воздвиженська сільська рада

 

15

 Бойчунь

 Вадим Олександрович

сільська рада

с. Грем’ячка, сільський клуб

11

11

Княжицька сільська рада

 

16

 Васютенко

 Ольга Володимирівна

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад

12

10

 

Марчихинобудська сільська рада

17

 Деркач

 Ірина Володимирівна

сільська рада

4

-

Микитівська сільська рада

18

Ігнащенко

Петро Васильович

сільська рада

12

12

Орлівська сільська рада

19

Губар

Ольга Костянтинівна

сільська рада

12

4

Степненська сільська рада

 

Губар

Ольга Костянтинівна

сільська рада

12

6

20

Прохоренко

Юрій Іванович

сільська рада

12

-

Білицька сільська рада

21

Давидов

Володимир Іванович

сільська рада

12

12

22

Лящевський Володимир Михайлович

сільська рада

12

19

Паліївська сільська рада

23

Ворона

Володимир Васильович

сільська рада

7

7

Антонівська сільська рада

24

Козуб

Віталій Володимирович

сільська рада

12

12

Шатрищенська сільська рада

25

Тахтай

Олександр Остапович

сільська рада

12

-

Усоцька сільська рада

26

Леонтенко

Світлана Миколаївна

сільська рада

9

14

               

 

Проведений аналіз показує, що 92% депутатів проводять прийом в приміщеннях міськселсільрад, 8% за місцем роботи, 15% зовсім не проводять прийом громадян.

Крім того, депутати були у вказаних у графіку місцях лише в 229 випадках, що складає 73% від необхідної загальної кількості візитів.

Депутат Ямпільської районної ради зобов’язаний не рідше одного разу на рік інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців. Також вони повинні брати активну участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються їх виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу, вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні.

Так, протягом 2016 року діяльність депутатів на місцях не відзначалася активністю.

Участь у заходах

депутатів Ямпільської районної ради сьомого скликання

за 2016 рік

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Участь у сесіях місцевих рад

Участь у громадських слуханнях

Дружбівська міська рада

1

 Демченко

 Марина Борисівна

2 з 11

-

2

 Звоник

 Валентина Василівна

2 з 12

1 з 2

3

 Образ

 Віктор Володимирович

2 з 11

-

4

 Обуховська

 Валентина Іванівна

2 з 12

2 з 2

5

Палагин

Ігор Миколайович

0 з 11

-

6

Рябухін

Олександр Юрійович

2 з 11

-

Ямпільська селищна рада

7

Косенко

Олександр Васильович

0 з 11

-

8

Соломко

Ігор Олександрович

1 з 11

 

9

Соломко

Олександр Олександрович

1 з 11

1 з 1

10

Чудеса

Світлана Анатолівїна

0 з 11

-

11

Штанюк

Олександр Миколайович

0 з 11

-

Свеська селищна рада

12

Лесняк

Валентин Григорович

10 з 18

1 з 3

13

Панченко

Ірина Анатоліївна

1 з 18

0 з 3

14

Посохов

Олег Борисович

0 з 18

0 з 3

Воздвиженська сільська рада

15

 Бойчунь

 Вадим Олександрович

3 з 12

1 з 3

Княжицька сільська рада

16

 Васютенко

 Ольга Володимирівна

3 з 11

3 з 3

Марчихинобудська сільська рада

17

 Деркач

 Ірина Володимирівна

2 з 14

2 з 2

Микитівська сільська рада

18

Ігнащенко

Петро Васильович

3 з 16

3 з 3

Орлівська сільська рада

19

Губар

Ольга Костянтинівна

-

1 з 1, 1 з 3

Степненська сільська рада

 

Губар

Ольга Костянтинівна

1 з 13

1 з 1

20

Прохоренко

Юрій Іванович

0 з 13

-

Білицька сільська рада

21

Давидов

Володимир Іванович

1 з 11

1 з 1

22

Лящевський

Володимир Михайлович

0 з 11

-

Паліївська сільська рада

23

Ворона

Володимир Васильович

3 з 11

-

Антонівська сільська рада

24

Козуб

Віталій Володимирович

6 з 10

1 з 1

Шатрищенська сільська рада

25

Тахтай

Олександр Остапович

4 з 12

2 з 3

Усоцька сільська рада

26

Леонтенко

Світлана Миколаївна

2 з 12

1з 2

 

Згідно з Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради не пізніш як за 7 днів повідомляє
виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ямпільської районної ради чи в місцевих ЗМІ.

Депутат інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Частина перша статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вимагає звітування депутатів перед виборцями
саме свого («відповідного») виборчого округу.

Відповідно до рішення десятої сесії Ямпільської районної ради сьомого скликання від 23.09.2016 «Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями» було визначено орієнтовні строки проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями протягом  жовтня-грудня 2016 року та термін інформування районної ради до 15 січня 2017 року про результати обговорення звітів, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу районної ради та її органів, а також про доручення, дані депутатам у зв’язку з їх депутатською діяльністю, за встановленою формою.

Станом на 15 січня 2017 року до районної ради подали інформацію 12 депутатів із 26: Васютенко О.В. (01грудня – Княжицька громада); Губар О.К. (29 грудня - Степненська громада); Давидов В.І. (9 грудня - Білицька громада); Деркач І.В. (26 грудня – Марчихинобудська громада); Демченко М.Б. (22 грудня – Дружбівська громада); Звоник В.В.(21 грудня – Дорошівська громада); Ігнащенко П.В. (25 листопада – Микитівська громада); Козуб В.В. (24 грудня – Антонівська громада); Леонтенко С.М.  (21 грудня – Усоцька громада); Панченко І.А. (27 грудня – Свеська громада); Рябухін О.Ю. (23 грудня – Дружбівська громада); Чудеса С.А. (20 грудня - с. Імшана).

Станом на 24 січня2017 року – ще 3 депутати надали звіти Ворона В.В. (12 січня - Паліївська громада), Соломко О.О. (15 січня – Ямпільська громада), Соломко І.О. (15 січня – Ямпільська громада).

Виключно за інформаціями міськселсільрад 2 депутати прозвітували перед виборцями у грудні 2016 року; Лесняк В.Г. (10 грудня – Свеська громада); Лящевський В.М. (20 грудня - Білицька громада) та 1 депутат за узгодженням з громадою буде звітувати на початку лютого 2017 року (Бойчунь В.О. – Воздвиженська громада).

Про звітування 6 депутатів перед громадою інформація відсутня: Косенко О.В.- ВО «Батьківщина; Образ В.В. – «Рідне місто»;  Обуховська В.В.- В.О. «Батьківщина»; Палагин І.М. - «Опозиційний блок»; Посохов О.Б. - «Воля народу»; Прохоренко Ю.І. – ВО «Батьківщина»; Тахтай О.О. – «Укроп»; Штанюк О.М. – «За Україну».

Питання підтримання взаємозв’язку з виборцями – це питання як політичної культури, так і відповідальності перед людьми. У протилежному разі як виборець може оцінювати діяльність тих чи інших політичних сил та її депутатів.

У такій ситуації виходить, що можна писати гарні передвиборчі програми, чи вимовляти потрібні людям слова, а після обрання, на практиці, все може бути по іншому. І хто перевірить?

Для районної ж ради звітування перед виборцями сприймається не як елемент контролю за діяльністю депутатського корпусу, а як одне з джерел інформування про проблеми в громадах району, як сигнал для подальшого реагування по вирішенню цих проблем.

 

Голова Ямпільської районної ради Ольга Губар

прозвітувала про свою роботу перед громадою в виборчому окрузі  с.Степне

У своєму звіті вона зупинилася на питаннях роботи районної ради в частині взаємодії з місцевими радами по вирішенню нагальних питань територіальних громад району, прийнятих рішеннях районної ради та їх виконанні в 2016 році, питаннях взаємодії депутатів різних рівнів по вирішенню проблемних питань в с. Степне.

Ольга Губар розповіла про результати реалізації спільних планів районної ради зі Степненською сільською радою за 2016 рік, проаналізувала виконання доручень та звернень, даних виборцями.

Жителів громади цікавили питання що стосуються децентралізації, утворення об'єднаних територіальних громад, подальшої співпраці з народним депутатом України Андрієм Деркачем та депутатом обласної ради Костянтином Товстухою.

Виборці цікавилися питаннями спроможності бюджетів місцевих рад, враховуючи передбачене підвищення мінімальної заробітної плати,  проведення рентгенівського обстеження на новому рентгенапараті, придбаному за рахунок коштів обласного та районного бюджетів за сприянням депутата обласної ради Костянтина Товстухи, та іншими.

 

Подяка за співпрацю